top of page

Nemzetközi
projektjeink

Cégünk évente több alkalommal, párhuzamosan nemzetközi, részben Európai Uniós projektekben is megjelenik. A sikeres részvételhez elengedhetetlen többek között a jó szervező-, valamint idegen nyelvű kommunikációs készség, illetve csapatmunka. Ez azonban nem minden, eredményeinkhez elengedhetetlen a színvonalas, nemzetközi környezetben is helytálló, több éves tapasztalat és szakmai tudás. 

Hazai településfejlesztési tevékenységünk

Hiszünk abban, hogy a sikeres településfejlesztés a

versenyképesség és az életminőség növelésének kulcsa. 

Fejlesztési dokumentumainkkal, megoldásainkkal, tanácsainkkal, több éves munkakapcsolatra visszatekintő tervezőkként olyan településeknek és városoknak szeretnénk segítséget nyújtani, melyek nyitottak a 21. századi, fenntartható megoldásokra, helyt szeretnének állni a települések egyre fokozódó versenyében, valamint készek válaszolni a jelen és a jövő kihívásaira.

Tervezőink korábbi munkái

Tervezőink, korábbi munkáik során rengeteg tapasztalatot szereztek Európai Uniós projektekben, országos stratégiai dokumentumokban valamint helyi fejelsztési rendezési dokumentumokban való közreműködésük során. 

Living Danube Limes

Régészek, hajóácsok, építészek, településtervezők, műemlékes szakemberek összefogtak, és teljes életnagyságban megépítettek egy ókori római dunai őrhajót, amelynek feladata a Limes – azaz, az egykori Római Birodalom határának – őrzése volt. A Danuvina Alacris a Fekete-erdőtől indult, útja pedig a Fekete-tengerig tartott. A hajó 25 fős legénysége augusztus 10. és szeptember 1. között evezett a Duna magyar szakaszán, az Esztergomtól Mohácsig tartó 14 állomás során pedig rengeteg érdeklődő találkozott a hajóval. Cégünk a projekt kezdetétől fogva részt vett a hajó magyarországi útjának koordinálásában, az állomásokon megvalósuló rendezvények megszervezésében, valamint a projekt hazai kommunikációjának ellátásában, így hozzájárulva ahhoz, hogy a Danuvina Alacrist magyarországi szakaszán fogadta a legtöbb érdeklődő!

CoFarm4Cities

Támogatva a projekt vezető partnerét, Budapest 3. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatát, a Spatialist Kft. is részt vesz a projekt magyarországi megvalósításában. A projekt keretein belül a városi mezőgazdaság innovatív és megvalósítható modelljének megtervezésén és megvalósításán dolgozunk, választ adva a csökkenő városi zöldfelületek arányára, valamint a megművelhető közösségi terek iránti növekvő igényre. 

A küldetésünkben nem vagyunk egyedül! A projektben részt vevő más lenyűgöző európai városokkal – többek között Krakkóval, Budapesttel, Ljubljanával és Zágrábbal – egy időben mi is keményen dolgozunk azon, hogy egy új városi kertet hozzunk létre Óbuda-Békásmegyer Csúcshegy városrészében.

SRSP 2020 - Promoting nature-based solutions in municipalities in Hungary

Az OECD megbízásából a Spatialist Kft. egy nemzetközi projekt partnereként, több szakértő közreműködésével „Természetalapú megoldások alkalmazása a magyarországi településeken” címmel angol és magyar nyelvű helyzetjelentést készített a természetalapú megoldások magyarországi általános keretfeltételeiről. A kutatás részét képezte a klimatológiai folyamatok részletes vizsgálata, a szakmagyakorlók és az önkormányzatok kihívásainak és álláspontjának kérdőíves feltérképezése, a meglévő releváns politikák, szabályozások, stratégiák, ágazati tervek, valamint a Magyarországon érintett nemzeti, regionális és helyi érdekeltek összeállítása, melyek helyi szinten befolyásolják az infrastrukturális döntéseket.

Szombathely Örökségvédelmi Hatástanulmány

A Spatialist Kft. Tervező partnerként vett részt Szombathely Örökségvédelmi Hatástanulmányának elkészítésében, építészettörténei szakemberekkel együtt-

működésben.

Ferencváros Településtervének Előkészítő Tanulmányterve

A Spatialist Kft. készíti Ferencváros Településtervének előkészítő tanulmánytervét, amely a hatályos Településfejlesztési Koncepció és az Integrált Településfejlesztési Stratégia figyelembevételével alapozza meg a további döntéseket. A dokumentum feltérképezi a kerület korábbi településfejlesztési stratégiája óta eltelt időszak szabályozási, illetve stratégiai környezeti változásait, azonosítva a kerület fejlesztését és életét érintő legfőbb kihívásokat. A megalapozó vizsgálatot követően problématérképeket készítünk, mely jelöli és azonosítja a kerület területi szempontból is lehatárolható, stratégiai intézkedéseket és konkrét beavatkozásokat igénylő térségeit, a potenciális akcióterületeket.

Fejlesztési és rendezési tervek

A Spatialist Kft. stratégiai tervezőként vesz, illetve vett részt Fülöpjakab Településtervének (Fejlesztési, valamint Rendezési Tervének), Gyula járás Város(térségi) Fenn- tartható Városfejlesztési Stratégiájának elkészítésében, valamint Újhartyán Integrált Településfejlesztési Stratégiájának felülvizsgálatában. Cégünk készítette Fót Város 2030-as évre szóló Klímastratégiáját, valamint partnerként vesz részt a település Közlekedésfejlesztési Stratégiájának elkészítésében.

Településfejlesztési tevékenységünk a stratégiai tervezésen kívül magában foglalja többek között a megalapozó vizsgálatok elvégzését, valamint a társadalmasítást szolgáló workshopok és fókuszcsoportok szakmai előkészítését, lebonyolítását. 

Nemzeti Aktív Turisztikai Stratégia 2030

A Spatialist Kft. valamennyi munkatársa koordinátora és szerzője volt a Nemzeti Aktív Turisztikai Stratégia 2030-nak. A Stratégia célja, hogy szakpolitikai iránymutatással biztosítson szinergiát az aktív turizmushoz kapcsolódó azon intézkedések között, amelyek szükségesek a szektor kiegyensúlyozott és fenntartható működéséhez. A munka során munkatársaink több mint 40 mélyinterjút készítettek, összehangolták a nemzeti és nemzetközi trendkutatást, valamint fókuszcsoportos találkozókat és workshopokat tartottak.

DANURB (Interreg DTP)

2019-2020-ban a Spatialist Kft. több kollégája a Pest Megye Önkormányzatának alvállalkozójaként vett részt a nemzetközi projektben. A pilotprojekt célja két mikrotérség fejlesztési stratégiájának kidolgozása és annak társadalmasítása volt. A folyamatban mintegy 18 Duna-menti település önkormányzata és civil szervezetei kerültek bevonásra a közös stratégiai gondolkodásba.

Nature4Cities (Horizont 2020)

A Spatialist Kft. több kollégája munkacsomag-vezetőként vett részt a nemzetközi projektben, összegezve és értékelve a vizsgált természetalapú megoldások tudományos és gazdasági értékelését, városi megvalósíthatóságának lehetőségeit. Kollégáink emellett a Kommunikációs Menedzsment Csoport meghatározó tagjai voltak, biztosítva a projekt kiegyensúlyozott és hatékony belső és külső kommunikációját.

Településrendezés, településfejlesztés

A Spatiliast Kft. több munkatársa is részt vett Mór, valamint Enying város Településképi Arculati Kézikönyvének elkészítésében, melyek meghatározzák a településkaraktert formáló településképi jellemzőket, a településképi szempontból jól elkülöníthető településrészeket, azok arculati jellemzőit és értékeit, mindemellett pedig javaslatot tesznek a településkép minőségi kialakítására.

Szakértőink tervezőként vettek részt Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer, és Szigetszentmiklós Integrált Településfejlesztési Stratégiájának, valamint Hajdú-Bihar és Bács-Kiskun vármegye Területrendezési Tervének elkészítésében. 

bottom of page